Om NLS-København

NLS-København er affiliteret gruppe tilknyttet New Lacanian School.
   NLS-København har eksisteret i 10 år, og blev dannet af en række praktiserende psykoanalytikere med praksis i København, samt en række andre med interesse for og tilknytning til Lacaniansk psykoanalyse.

   NLS-København afholder månedlige åbne møder samt kvartalsvise seminarer, hvor en række temaer vedrørende psykoanalysen behandles. Typisk vil vi følge det overordnede tema som New Lacanian School har besluttet sig for. For arbejdsåret 2023 er det overordnede tema Discontent and anxiety in the clinic and in civilization.